Přihláška k maturitní zkoušce

Přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 podává žák řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2022 (26. června 2023 pro podzimní termín). Pokud máte zájem o částečně předvyplněnou přihlášku, řiďte se instrukcemi Vašeho třídního učitele nebo zástupce ředitele teoretické vyučování Ing. Radima Truchlého, v opačném případě využijte bianko přihlášku.

Informace pro přihlášení se k podzimnímu termínu maturitní zkoušky: 

  • Přihlášku je potřeba doručit do školy nejpozději v pondělí 1. 12. 2022.
  • Přihlášku můžete podat osobně v pondělí 21. 11. 2022 8:00 do 16:30 (12:30 – 13:00 přestávka na oběd).
  • Dále Vám na vaši žádost může být zaslána předvyplněná přihláška na e-mail, který jste zadali při předcházejícím přihlášení k maturitní zkoušce. O zaslání přihlášky požádejte e-mailem do 20. 11. 2022 nebo telefonicky v době určené pro osobní podání přihlášek k maturitní zkoušce.
  • Pokud potřebujete konzultovat vaši přihlášku k maturitní zkoušce, učiňte tak v době určené pro osobní podání přihlášek k maturitní zkoušce.
  • Pro podání přihlášky k maturitní zkoušce můžete také využít bianko přihlášku.

Výpis z přihlášky

Výpis z přihlášky slouží ke kontrole správného zadání přihlášky do systému pro maturitní zkoušky. Termín do 14. 12. 2022, osobně ve čtvrtek 8. 12. 2022 v době o 8:00 do 16:30.

Informace pro převzetí výpisů z přihlášky k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce: Osobní předávaní výpisu z přihlášek: 8. 12. 2022 (čt) 8:00 -16:30.

Další informace k maturitní zkoušce.