V návaznosti na informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (celou informaci naleznete zde) budou od 19. 4. 2021 umožněny skupinové konzultace žáků posledních ročníků. Konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem budou umožněny později.

Skupinové konzultace jsou umožněny v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině:

  • účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná (v případě, že se na konzultaci přihlásí, stává se pro něj povinnou),
  • na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami).

Informace k testování na onemocnění COVID-19:

Organizace konzultací v týdnu od 19. – 23. 4. 2021:

  • Konzultace na odborném výcviku pro třídy 4.MA, 4.MB a 4.OP budou 19. a 20. 4. 2021 bližší informace dostanete přes Bakaláře.
  • Konzultace na odborném výcviku pro třídy 3.EA, 3.EB a 3.EZ budou 21. až 23. 4. 2021  (v tyto dny nebude probíhat online výuka těchto tříd) bližší informace dostanete přes Bakaláře.
  • Konzultace teoretických předmětů pro třídy 4.MA, 4.MB, 4.OP a 2.NE budou probíhat 21. 4. 2021 (tento den nebude probíhat online výuka těchto tříd) a případně v odpoledních hodinách 22. a 23. 4. 2021 konzultace proběhnou po domluvě s vyučujícím daného předmětu.