Odborný výcvik

  • V návaznosti na informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (celou informaci naleznete zde), je od 26. 4. 2021 umožněna praktická příprava a praktické vyučování žáků všech ročníků všech středních škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině.
  • Osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

Skupinové konzultace

  • V návaznosti na informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (celou informaci naleznete zde) jsou od 19. 4. 2021 umožněny skupinové konzultace žáků posledních ročníků a konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem.
  • Skupinové konzultace jsou umožněny v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině.
  • Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná (v případě, že se na konzultaci přihlásí, stává se pro něj povinnou),
  • na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování)

Informace k testování na onemocnění COVID-19:

Organizace konzultací v týdnu od 26. – 30. 4. 2021:

  • Konzultace teoretických předmětů pro třídy 4.MA, 4.MB, 4.OP a 2.NE budou probíhat ve středu 28. 4. 2021 (tento den nebude probíhat online výuka těchto tříd) a případně v odpoledních hodinách 29. a 30. 4. 2021. Konzultace proběhnou po domluvě s vyučujícím daného předmětu.
  • U žáků ohrožených školním neúspěchem je možné si domluvit konzultace (i skupinové s maximální účastí 6 žáků) ve dny, kdy bude probíhat jejich odborný výcvik a to nejdříve po 12 hodině.