Dne 21. 3. 2022 byla doporučeným dopisem zákonným zástupcům a zletilým žákům, kteří se přihlásili na učební obory, odeslána informace o přidělení identifikačního čísla.