Na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.  MSMT2393/2022-15 a na základě usnesení rady moravskoslezského kraje č. 40/2740 ze dne 14. 3. 2022 byla naší škole poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky ve výši Kč 115 000,- na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Bližší informace o Nástroji pro oživení a odolnost naleznete na stránkách Rady Evropské unie (zde).