V příloze naleznete příkaz Ředitele školy P-05-2020, který určuje pravidla pro hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.