Vážení žáci posledních ročníků,

zveřejňujeme podrobný přehled konzultací pro pondělí 11. 5. 2020  a úterý 12. 5. 2020. Rozdělení do skupin naleznete v Bakalářích ve zprávě komens. Dále přikládáme přehled konzultací pro dálkové studium na středu 13. 5. 2020.

Další přehledy konzultací zveřejníme nejpozději během pondělí 11. 5. 2020.

Rámcový přehled konzultací:
Po – 4.MA, 4.MB, 4.OP a 2.NE – všeobecné předměty (ČJ, AJ a Ma);
ÚT – 3.EA a 3.EB – odborný výcvik;
ST – 4.MA, 4.MB, 4.OP a 2.NE – odborné předměty;
ČT – 3.EA a 3.EB – odborné předměty;
PÁ – 4.MA, 4.MB a 4.OP – odborný výcvik.

Dále zveřejňujeme příkaz ředitele k zajištění bezpečnosti. TENTO PŘÍKAZ SI POZORNĚ PROSTUDUJTE A BEZPODMÍNEČNĚ JEJ RESPEKTUJTE, JEHO NERESPEKTOVÁNÍ MŮŽE VÉST K VYLOUČENÍ Z KONZULTACÍ.

Do školy se snažte docházet tak, jak začínají konzultace jednotlivých skupin. Toto opatření má zamezit nadměrnému hromadění osob při vstupu do školy. Při vstupu do školy dodržujte bezpečnostní rozestupy (min. 2 metry).

Dalšími přílohami této zprávy jsou:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ přineste vyplněné při prvním vstupu do školy, pokud jej nebudete mít sebou, budete je muset před prvním vstupem vyplnit, jinak se nebudete moci zúčastňovat konzultací.