Zápisový lístek a návratku můžete odevzdávat na studijní oddělení nebo sekretariát školy ve dnech pondělí – středa – čtvrtek, vždy od 8:00 do 11:00 hodin  nebo dle telefonické domluvy.
Nikola Výtisková; tel.: 556205242