Na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSMT-1899/2022-15 ze dne 31. 1. 2022 a na základě usnesení rady moravskoslezského kraje č. 38/2642 ze dne 28. 2. 2022 byla naší škole poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky ve výši Kč 140 400,- na poskytování individuálního nebo skupinového doučování žáků školy za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 08/2021.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Bližší informace o Nástroji pro oživení a odolnost naleznete na stránkách Rady Evropské unie (zde).