Na následujících odkazech naleznete harmonogram maturitních zkoušek:
JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA (didaktické testy a písemné práce);
ŠKOLNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA (ústní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky).