Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro 3-leté učební obory: Elektrikář (26-51-H/01), Elektrikář – silnoproud (26–51–H/02) a Elektromechanik pro zařízení a přístroje – Elektromechanik pro automatizační zařízení (26-52-H/01); 4-leté maturitní oboryOptik (23-62-L/01) a Mechanik elektrotechnik (26–41–L/01) a 2-letý denní nástavbový oborProvozní elektrotechnika (26–41–L/52).
TERMÍN PŘIHLÁŠEK PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE 2. BŘEZEN 2020!
Bližší informace viz sekce „Přijímací řízení