V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě a v zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy:

  • Apelujeme na zletilé žáky a nezletilé žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé žáky do školy neposílali. Tato neúčast na vyučování bude omluvena.
  • Veřejnosti doporučujeme omezit přístup do prostor školy na nezbytné minimum.

Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme, prosím obezřetní, nevyvolávejme však paniku.