O výsledcích didaktických testů a písemných prací budou žáci informování pomocí e-mailů, které uvedli na přihláškách k maturitní zkoušce. Výsledky budeme přeposílat tak, jak budou přicházet z CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávaní).

Viz maturitní kalendář

To znamená:
Didaktické testy – 15. 5. 2018
Písemné práce – 16. 5. – 29. 5. 2018 (vždy před ústními zkouškami).

Přehled odeslaných výsledků