Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro tříleté učební obory:
– 26-51-H/01 Elektrikář ŠVP Elektrikář – 10 uchazečů
– 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje ŠVP Elektromechanik pro automatizační zařízení – 5 uchazečů.
Přihlášky se odevzdávají do 25. května 2018!
Výsledky budou zveřejněny 29. května 2018 v 10 hodin (28. 5. 2018 od 12 do 14 hodin mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci nahlédnout do přijímací dokumentace).
Bližší informace v sekci UCHAZEČI O STUDIUM – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

(Druhé kolo přijímacího řízení pro studijní obory bude vyhlášeno po 21. 5. 2018).