Vážení žáci tříd 3.MA, 3.MB a 3.OP,

V termínu od 15. 6. – 19. 6. 2020 bude probíhat odborný výcvik pro žáky třetích ročníků maturitních oborů formou konzultací. Pro žáky 3MA, 3MB bude během těchto konzultací probíhat příprava k závěrečné zkoušce, která je plánována na září tohoto roku. Rovněž budou probíhat pohovory s p. Majdákem ohledně umístění žáků na firmách:
Žáci 3MA nástup 15. 6. 2020  v 8:00 před budovou školy
Žáci 3MB nástup 15. 6. 2020  v 8:10 před budovou školy
Žáci 3OP nástup 15. 6. 2020  v 8:00 před dílnami Hlubinská

Do školy se snažte docházet tak, jak začínají konzultace jednotlivých tříd. Toto opatření má zamezit nadměrnému hromadění osob při vstupu do školy. Při vstupu do školy dodržujte bezpečnostní rozestupy (min. 2 metry).

Dále zveřejňujeme příkaz ředitele k zajištění bezpečnosti. TENTO PŘÍKAZ SI POZORNĚ PROSTUDUJTE A BEZPODMÍNEČNĚ JEJ RESPEKTUJTE, JEHO NERESPEKTOVÁNÍ MŮŽE VÉST K VYLOUČENÍ Z KONZULTACÍ.

Dalšími přílohami této zprávy jsou:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ přineste vyplněné při prvním vstupu do školy, pokud jej nebudete mít sebou, nebudete se moci zúčastňovat konzultací. Pokud Vás na konzultaci doprovodí Váš zákonný zástupce, bude moct čestné prohlášení vyplnit u vstupu do školy.

Dodatek: Protože stále neprobíhá prezenční výuka žáku, tak se setkání žáků s učiteli nazývá konzultace. Tyto konzultace na odborném výcviku budou probíhat obdobnou formou jako standardní odborný výcvik. Bližší informace k obsahu a formě těchto konzultací Vám podají vrchní učitelé odborného výcviku Bc. Tomáš Nevřela nevrela@sse-najizdarne.cz a Ing. Milan Majdák majdak@sse-najizdarne.cz

Pokud byste potřebovali získat bližší informace k zajištění hygienických standardů v souvislosti s prevencí onemocnění COVID-19 kontaktujte Mgr. Luďka Šipulu sipula@sse-najizdarne.cz