Zkoušky povedou revizní technici Hájek Vladimír a Bc. Kopřiva Radim.

Třída 3EA, 15. 6. 2020
Skupina 1 a 2 z ústních zkoušek v 8:00 – pan Hájek
Skupina 3 a 4 z ústních zkoušek v 8:10 – pan Kopřiva

Třída 3EB, 16. 6. 2020
Skupiny 1 – 3 z ústních zkoušek dne 11. 6. 2020 – pan Hájek
Skupiny 1 – 3 z ústních zkoušek dne 12. 6. 2020 – pan Kopřiva

Podmínkou účasti na zkoušce je podání vyplněné přihlášky a zaplacení stanoveného poplatku.

Zájemci, kteří nebyli ve výše uvedených třídách, se dostaví dne 15. 6. 2020 k vrátnici školy a budou zařazeni do skupin v souladu s vydanými pokyny.

V případě velkých rozdílů v obsazení skupin bude provedeno doplnění na stejné počty absolventů po jejich příchodu.

9. 6. 2020 Mgr. Majdák Milan, VUOV