Vážení žáci všech tříd s výjimkou končících ročníků,

v týdnech od 15. 6. – 19. 6. 2020 a od 22. 6. – 26. 6.  bude probíhat konzultace s třídními učiteli a to v den, který si Vaši třídní učitelé zvolili podle své účasti na maturitních nebo závěrečných zkouškách, zároveň Vám v tento den mohli nabídnout konzultace i jiní učitelé.

Rozpis konzultací na 15. 6. – 19. 6. 2020 a 22. 6. – 26. 6. 2020.

Na každou konzultaci je nutné se přihlásit, protože současné hygienické předpisy nedovolují účast více než 15 žáků v jedné třídě. Přihlašování probíhá v Bakalářích přes Ankety (Ankety jsou v Bakalářích dostupné pouze ve webové aplikaci, nikoliv v mobilní. Pokud byste měli problém se přihlásit do webové aplikace, kontaktujte svého třídního učitele.) Časový harmonogram konzultací bude zveřejněn po uzavření přihlašování v závislosti na počtu přihlášených žáků.

Do školy se snažte docházet tak, jak začínají konzultace jednotlivých skupin. Toto opatření má zamezit nadměrnému hromadění osob při vstupu do školy. Při vstupu do školy dodržujte bezpečnostní rozestupy (min. 2 metry).

Dále zveřejňujeme příkaz ředitele k zajištění bezpečnosti. TENTO PŘÍKAZ SI POZORNĚ PROSTUDUJTE A BEZPODMÍNEČNĚ JEJ RESPEKTUJTE, JEHO NERESPEKTOVÁNÍ MŮŽE VÉST K VYLOUČENÍ Z KONZULTACÍ.

Dalšími přílohami této zprávy jsou:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ přineste vyplněné při prvním vstupu do školy. Jestli jste čestné prohlášení odevzdali u konzultací na odborném výcviku, nemusíte jej přinést znovu. Pokud jej nebudete mít sebou, nebudete se moci zúčastňovat konzultací. Pokud Vás na konzultaci doprovodí Váš zákonný zástupce, bude moct čestné prohlášení vyplnit u vstupu do školy.

Dodatek: Protože stále neprobíhá prezenční výuka žáku, tak se setkání žáků s učiteli nazývá konzultace. Prioritním posláním těchto konzultací je udržet sociální kontakt navzájem mezi žáky a také mezi žáky a učiteli.

Pokud byste potřebovali získat bližší informace k zajištění hygienických standardů v souvislosti s prevencí onemocnění COVID-19 kontaktujte Mgr. Luďka Šipulu sipula@sse-najizdarne.cz