Žáci čtvrtých ročníků maturitních oborů se mohou ve dnech 22.3. – 23.3. účastnit individuálních osobních konzultací (jeden žák – jeden učitel odborného výcviku) na dílnách odborného výcviku, za dodržení stanovených hygienických opatření. Tyto konzultace je třeba domluvit si telefonicky nebo emailem přímo s konkrétním učitelem odborného výcviku.