Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2021.

Ředitel školy stanoví do 31. 3. 2021 organizaci profilových maturitních zkoušek ve škole.

Kompletní informace o maturitních zkouškách naleznete zde.