Na základě rámcové informace MŠMT ČR ze dne 15. 3. 2021 sdělujeme, že se upravuje harmonogram JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

3. 5. 2021 = 1. termín JPZ pro čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou a nástavbu

4. 5. 2021 = 2. termín JPZ pro čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou a nástavbu

19. 5. 2021 = Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení u tříletých učebních oborů

20. 5. 2021 = Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení u čtyřletých a nástavbových maturitních oborů

2. 6. 2021 = Termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení – 3-leté učební obory

3. 6. 2021 = Termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení – 4-leté maturitní obory

Náhradní termín JPZ pro čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou a nástavbu je stanoven na 2. a 3. 6. 2021, vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení 14. – 16. 6. 2021, nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího řízení 28. – 30. 6. 2021.

Pozvánku na JPZ pro maturitní obory spolu s informací o přiděleném identifikačním čísle zasílá ředitel školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021.

Uchazečům o tříleté učební obory, kteří nekonají přijímací zkoušku, zasílá ředitel školy informaci o přiděleném identifikačním čísle nejpozději 21. dubna 2021.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Luďka Šipulu, zástupce ředitele pro teoretické vyučování na tel. čísle 602 201 290 nebo Nikolu Výtiskovou, osobní agendu žáků, na tel. čísle 556 205 242.