Úkol č. 1:
prostudovat a zaměřit se na označené části
Učební text

Úkol č. 2:
Zadání

Úkol č. 3:
Zadání