Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení, které proběhne 20. května 2015 (přihlášky je potřeba doručit do 18. května 2015). Bližší informace jsou v sekci „UCHAZEČI O STUDIUM – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016