Praktické zkoušky z odborných předmětů začínají pro třídy 4.EP a 3.DP ve středu 13. 5. v 8:00. Dostavte se v dostatečném předstihu.