Praktické zkoušky z odborného výcviku začínají pro třídy 4.MA, 4.MB a 4.OP v pondělí 11. 5. v 7:00. Dostavte se v dostatečném předstihu.