Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro obory 23-62-L/01 OPTIK, doplňkový obor 23-62-H/01 JEMNÝ MECHANIK – 9 uchazečů a 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA – 10 uchazečů. Více informací naleznete v sekci přijímací řízení.