Aktuálně zůstává 10 volných míst v denním čtyřletém oboru 23-62-L/01 OPTIK, doplňkový obor 23-62-H/01 JEMNÝ MECHANIK a 15 volných míst v denním nástavbovém oboru 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA