Na Profilu zadavatele a na stránkách MSK byla zveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku technologického vybavení centra výuky alternativních zdrojů energie pro potřeby projektu OKAP II.