V rámci burzy učebnic zůstalo 10 ks učebnice Ekonomika (vhodná pro žáky dálkového studia oboru Podnikání), cena Kč 100,-.