Bližší informace o změnách organizace výuky naleznete v Bakalářích na nástěnkách příslušných tříd. S případnými dotazy se obracejte vedoucího učitele odborného výcviku Mgr. Milana Majdáka (OP), Bc. Tomáše Nevřelu (MA a MB), případně na zástupce ředitele pro praktickou výuku Mrg. Lubomíra Franka.