V přiloženém souboru naleznete podrobnější informace k opravným a náhradním zkouškám za 1. pololetí školního roku 2020/2021.