Organizace  závěrečných zkoušek prosinec 2015:
Písemná část zkoušky 2. prosince 2015 od 8:00 hodin (žáci se dostaví nejpozději 7:45)
Praktická část zkoušky 3. a 4. prosince 2015 od 7:00 hodin (žáci se dostaví nejpozději 6:50, rozdělení žáků: 3.EA a 3.EB 3. 12., 2.KZ 3. a 4. 12. dle rozpisu)
Ústní část zkoušky 15. prosince 2015 od 8:00 hodin (žáci se dostaví nejpozději 7:45)