Přihlášku k opravné maturitní zkoušce můžete podat ve středu 18. 11. 2015 a 25. 11. 2015 od 8:00 do 17:00 v kanceláři č. 223 u zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého.