Organizace  Závěrečných zkoušek podzim 2014:
Písemná část zkoušky 3. září 2014 od 8:00 hodin (žáci se dostaví nejpozději 7:45)
Praktická část zkoušky 4. – 5. září 2014 od 7:00 hodin (žáci se dostaví nejpozději 6:50)
Ústní část zkoušky 17. září 2014 od 8:00 hodin (žáci se dostaví nejpozději 7:45)