Dne 1. září 2014 bude zahájen školní rok 2014/2015. Organizace zahájení školního roku:
– 1. ročníky denního studia v 900 hodin v tělocvičně školy

– 2. – 4. ročníky v 8 00 hodin ve třídách nebo dílnách dle střídání škola-dílny – sudé pondělí (dílny: 2. EA, 2,. EB, 4. MA, 4. MB, 4. OP)