Přihláška k maturitní zkoušce

Informace pro přihlášení se k podzimnímu termínu maturitní zkoušky: 

  • Přihlášku je potřeba doručit do školy nejpozději v pondělí 27. 6. 2022.
  • Přihlášku můžete podat osobně ve čtvrtek 16. 6. 2022 a v pondělí 20. 6. 2022 od 8:00 do 14:00 (12:30 – 13:00 přestávka na oběd) nebo ve středu 22. 6. 2022 od 7:00 do 16:30 (12:30 – 13:00 přestávka na oběd).
  • Dále Vám na vaši žádost může být zaslána předvyplněná přihláška na e-mail, který jste zadali při předcházejícím přihlášení k maturitní zkoušce. O zaslání přihlášky požádejte e-mailem (truchly@sse-najizdarne.cz) do 20. 6. 2022 nebo telefonicky (556 205 245) v době určené pro osobní podání přihlášek k maturitní zkoušce.
  • Pokud potřebujete konzultovat vaši přihlášku k maturitní zkoušce, učiňte tak v době určené pro osobní podání přihlášek k maturitní zkoušce.
  • Pro podání přihlášky k maturitní zkoušce můžete také využít bianko přihlášku.

Výpis z přihlášky

Výpis z přihlášky slouží ke kontrole správného zadání přihlášky do systému pro maturitní zkoušky. Termín do 5. července 2022.

Informace pro převzetí výpisů z přihlášky k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce: Osobní předávaní výpisu z přihlášek: 29. 6. 2022 (čt) 7:00 -16:00.

Termíny konání maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. (od 12.00 hod.) do 6. září 2022. Podrobný časový rozvrh stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2022.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají v období od 1. září do 20. září. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu. 

Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy pro  podzimní zkušební období nejpozději do 25. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Další informace naleznete na stránkách k maturitní zkoušce.