Zahájení všech ústních zkoušek bude 7:30.
Organizační schéma podzimní Maturitní zkoušky naleznete zde.