Zahájení kurzu Elektrikář 09/2015 – 12/2016 se uskuteční 29. září 2015 v 1400 hodin v zasedací místnosti ředitele školy. Přihlášení uchazeči s sebou donesou:
– vyplněnou přihlášku (včetně potvrzení od lékaře a od zaměstnavatele)
– ověřenou kopii dokladu o dosažení středoškolského vzdělání (Maturitní vysvědčení, nebo Výuční list + Vysvědčení o závěrečné zkoušce)