Na Profilu zadavatele a na stránkách MSK byla zveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku nábytku pro potřeby projektu OKAP II a pro školu.