Ředitel školy vyhlašuje výzvu k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP a inženýrskou činnost pro akci „Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě“.
Celé znění výzvy je k nahlédnutí zde.