Dne 26. listopadu 2013 od 700 do 1500 hodin přijdou uchazeči podepsat přihlášku k opravné MZ.
Dne 10. prosince 2013 od 700 do 1500 si přihlášení uchazeči převezmou výpis z přihlášky k opravné MZ.

Případné dotazy směřujte na ZŘTV RNDr. Hanu Maršálkovou, tel: 602 201 276