V sekci Výsledky přijímacího řízení, byly přidány seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů maturitních oborů. Přijatí uchazeči (jejich zákonní zástupci) mohou odevzdat Zápisový lístek osobně v evidenci žáků (p. Nikola Výtisková, místnost č. 222) v pracovních dnech od 8 do 15 hodin. Zápisový lístek je možno zaslat i poštou a to nejpozději do 15. května 2019.