Výsledky přijímacího řízení

3. kolo:

Seznam přijatých uchazečů (20. září 2017):

Optik  23 – 62 – L / 01

343.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 21. září 2017 za podmínky, že obratem odevzdá řediteli školy zápisový lístek a skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dení)

729; 730;  731.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 21. září 2017 za podmínky, že skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

815; 816; 817; 818.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 21. září 2017 za podmínky, že skutečně do školy nastoupí.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

932.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 21. září 2017 za podmínky, že skutečně do školy nastoupí.

 

Seznam přijatých uchazečů (31. srpna 2017):

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

647.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že do 10. května 2017 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

532.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že do 10. května 2017 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dení)

728.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

812; 813; 814.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 13. září 2017 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

929; 930; 931.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 13. září 2017 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

 

Seznam přijatých uchazečů (15. srpna 2017):

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

810; 811.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 13. září 2017 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

927; 928.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 13. září 2017 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Seznam přijatých uchazečů (30. června 2017):

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dení)

727.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

925; 926.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 13. září 2017 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

2. kolo:

Seznam přijatých uchazečů (6. května 2017):

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

201; 202; 203;

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že do 20. června 2017 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Seznam přijatých uchazečů (31. května 2017):

Optik  23 – 62 – L / 01

341; 342.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že do 14. června 2017 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

531.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že do 14. června 2017 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

805; 806; 807; 808; 809.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 13. září 2017 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

912; 913; 914; 915; 916; 917; 918; 919; 920; 921; 922; 923; 924.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 13. září 2017 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

 

Souhrn výsledků prvního kola přijímacího řízení!

Výsledky přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání pro školní rok 2017/2018 budou zveřejněny v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče nejpozději do 28. dubna do 12.00 hodin) a u oborů s výučním listem budou výsledky vyhlášeny v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

1. kolo:

Seznam přijatých uchazečů (2. května 2017):

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

101; 102; 103; 104; 105; 107; 108; 109; 113; 114; 115; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 144; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 171; 172; 173;174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 194; 195; 197; 198.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že do 17. května 2017 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Optik  23 – 62 – L / 01

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že do 17. května 2017 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

802; 803; 804.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 13. září 2017 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

901; 903; 904; 905; 906; 907; 908; 909; 910; 911.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 13. září 2017 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Seznam nepřijatých uchazečů (2. května 2017):

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

106; 111; 112; 116; 125; 143; 145; 157; 169; 192; 193; 196.

 

Seznam přijatých uchazečů (24. dubna 2017):

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že do 10. května 2017 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 512; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2017 za podmínky, že do 10. května 2017 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017 skutečně do školy nastoupí.

 

Další ustanovení:

V případě, že by počet uchazečů, kteří splní podmínky přijetí ke studiu stanovené v kritériích, převyšoval uvedený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel školy přijmout více žáků za podmínky, že nebude překročena stanovená kapacita učebního oboru, na který se uchazeč hlásí.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (pod identifikačními čísly) bylo zveřejněno na úřední desce školy ve vestibulu hlavní budovy Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizace, tj na adrese Na Jízdárně 30/423, 702 00 Ostrava.

Rozhodnutí ředitele školy, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými identifikačními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizaci odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Podle § 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizaci podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané Střední škole technické a dopravní.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.