Výsledky přijímacího řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 59, § 60, § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí / nepřijetí ke vzdělávání níže uvedených uchazečů.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO UČEBNÍ OBORY

 Dle speciálního zákona č. 135/2020 Sb. (Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020) zveřejní ředitel školy výsledky přijímacího řízení 3-letých učebních oborů v pondělí 27. dubna 2020 v 10:00 hodin.

1. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

27. dubna 2020:

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

600, 602, 605, 610, 612, 613, 616, 619, 620, 622, 623, 625, 630, 631, 635, 637, 641, 642, 643, 645, 647, 649, 650, 651, 657, 658, 661, 665, 669, 671.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2020 za podmínky, že  odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2020 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2020 za podmínky, že  odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2020 skutečně do školy nastoupí.

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2020 za podmínky, že  odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2020 skutečně do školy nastoupí.

Seznam nepřijatých uchazečů:

27. dubna 2020:

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

608, 603, 607, 648, 604, 611, 621, 668, 629, 618, 644, 624, 627, 634, 663, 626, 653, 606, 639, 646, 632, 614, 654, 660, 664, 609, 633, 656, 636, 659, 667, 640, 617, 666, 655, 662, 615, 652, 601, 628, 638, 670.

 

Informace pro nepřijaté žáky, jejich rodiče (zákonné zástupce)

Hodnocením kritérií přijímacího řízení jste se dostali do skupiny nepřijatých uchazečů.

Nicméně je třeba připomenout, že celá řada uchazečů, kteří se umístili v hodnocení před Vámi, má vybraný ještě druhý obor, mnohdy obor, na který se uskuteční jednotná příjímací zkouška v termínu stanoveném Ministerstvem školství (pravděpodobně červen 2020).

Organizace přijímacího řízení se v současné době řídí speciálním zákonem 135 /2020Sb (Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,)

Dle § 18 tohoto zákona není proti rozhodnutí ředitele odvolání přípustné.

Pokud však Váš zájem o studium zvoleného oboru bude trvat, ředitel školy může podle §101 zákona 500/2004 Sb. (správní řád), vydat „ Nové rozhodnutí“

Aby k tomuto mohlo dojít, musí mít od Vás ředitel školy obdržet emailem potvrzený zájem o studium oboru (nvytiskova@sse-najizdarne.cz), na který vystavil rozhodnutí o nepřijetí a uvolněnou kapacitu v oboru.

Jelikož školy nezveřejňují výsledky jednotně a jednotná přijímací zkouška proběhne v červnu roku 2020,  budeme Váš zájem o studium evidovat a následně Vás kontaktovat podle pořadí a volné kapacity.

Buďme tedy prosím v kontaktu.

Kontakty na školu: Mgr. Luděk Šipula, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, tel: 602 201 290
Nikola Výtisková, studijní oddělení, nvytiskova@sse-najizdarne.cz, tel: 556 205 242

S přáním zejména hodně zdraví

Ing Tomáš Führer
Ředitel školy