Termíny pro převzetí Výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce a pro kontrolu shodnosti údajů ve Výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce s Přihláškou k maturitní zkoušce jsou pro žáky, kteří se přihlásili k opravné maturitní zkoušce: středa 7. 12. 2016 a středa 14. 12. 2016 v době od 7:00 do 17:00 v kanceláři č. 223 u zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Radim Truchlého. Tento krok je nezbytný pro ukončení procesu přihlašování se k maturitní zkoušce.