Žáci, kteří se hlásí k opravné maturitní zkoušce, tak mohou učinit ve středu 16. 11. 2016 od 7:00 do 16:00 a ve středu 23. 11. 2016 od 7:00 do 17:00 v kanceláři č. 223 u zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Radim Truchlého.