Dne 10. října proběhnou volby do školské rady. Bude se volit zástupce nezletilých žáků, zástupce zletilých žáků a zástupce pedagogických zaměstnanců školy.