PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

§ 79

1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a
pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto
cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek
pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s
vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z
jazyka národnostní menšiny.
(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné
zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.
Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.

Zkoušky vycházející ze společné části maturitní zkoušky

Zkouška z českého jazyka a literatury (průběh zkoušky a seznam literárních děl)

Zkouška z Anglického jazyka (průběh zkoušky a seznam tematických okruhů)

Povinné zkoušky podle oboru studia

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (průběh zkoušky).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhy).

 23-62-L/01 Optik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (průběh zkoušky).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhy).

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Zkouška z Obecné elektrotechniky formou ústní zkoušky  (tématické okruhy).

Zkouška z Využití elektrické energie formou ústní zkoušky  (tématické okruhy).

Více informací o maturitní zkoušce naleznete zde.