Dne 27. 6. 2023 se v kinosále školy uskuteční slavnostní předávání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Harmonogram akce:
– 12:00 úspěšní absolventi tříd 3. EA a 3. EZ (žáci se dostaví 15 minut předem)
– 13:00 úspěšní absolventi třídy 3. EB (žáci se dostaví 15 minut předem)

Srdečně zveme i rodiče a přátele žáků.