Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD …… 4 uchazeči

26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE  …… 3 uchazeči

Více zde.