Vždy od 8:00 hodin se v kinosále školy uskuteční školení podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

  • Dne 19. června 2023 pro úspěšné absolventy tříd 4. MA a 4. MB
  • Dne 21. června 2023 pro úspěšné absolventy třídy 3. EA
  • Dne 22. června 2023 pro úspěšné absolventy třídy 3. EB
  • Dne 26. června 2023 pro úspěšné absolventy třídy 3. EZ

Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu osoby znalé pro samostatnou činnost – elektrotechnik (§6 nařízení vlády č.194/2022 Sb.) může získat pouze úspěšný absolvent elektro oboru, který vykonával odborný výcvik na pracovištích zaměstnavatelů po dobu minimálně 7 měsíců a který složí zkoušku (písemný test a ústní pohovor).

Doklady budou nachystány k vyzvednutí od 28. 6. 2023.